Predložky v angličtine

Anglické predložky

Angličtina bez bifľovania / Anglická gramatika / Anglické predložky

Predložky sú časť anglickej gramatiky, ktorá mnohým robí problémy. Aby ste sa v nich zlepšili a boli si istý, akú predložku pred dané slovo alebo do danej vety vložiť, naučte sa s nami anglické predložky online!

Najčastejšie anglické predložky časové a miestne - in, on, at


Najčastejšie anglické predložky časové a miestne


AT = NA, U

Využitie:

Príklady:

AT ako predložka miesta

Anglický text Slovenský preklad
Is she at work? Je v práci?
He's at home. Je doma.
It's at 80 High Street, London. Je to na High Street 80 v Londýne.
At the bus stop/the airport/school. Na zastávke, letisku, v škole.
Turn left at the bank. Odbočte vľavo pri banke.
At the table. Na stole.
He was at Jacob`s. Bol u Jakuba.

AT ako predložka času

Anglický text Slovenský preklad
I'll come at 3:45. Prídem o 3:45.
Let's meet at afternoon. Zídeme sa poobede.
They close at 7 o'clock. Zatvárajú o siedmej.ON = NA

Využitie:

Príklady:

ON ako predložka miesta

Anglický text Slovenský preklad
The school is on Low Street. Ta škola je na Low Street.
They live on Southern Road. Býva na Southern Road.
Your book is on the table. Tvoja kniha je na stole.
I am on the roof! Som na streche!
There is nice picture on the wall. Na stene je pekný obrázok.
Is there a church on the hill? Je na kopci kostol?
It's on the way to Brighton. Je to na ceste do Brightonu.
The city lies on the Thames River. Mesto leží na rieke Temži.
On the bus/the train/the plane. V autobuse/vlaku/lietadle.
He lives on the farm. Žije na farme.

ON ako predložka času

Anglický text Slovenský preklad
She'll arrive on Tuesday. Príde v utorok.
The camp starts on Saturday. Tábor začína v sobotu.
See you on Monday! Uvidíme sa v pondelok!
Will you be there on Sunday morning? Budete tu v nedeľu ráno?
On New Year`s Eve we often drink a champagne. Na Nový rok obvykle pijeme šampanské.IN = V

Využitie:

Príklady:

IN ako predložka miesta

Anglický text Slovenský preklad
In the box/house/bookcase. Je to v krabici/dome/knižnici.
I live in USA. Žijem v Spojených štátoch amerických.
Are you in the kitchen? Si v kuchyni?
I want to live in country. Chcel by som žiť na dedine.
He lives in the street. Žije na ulici.
I read it in the newspaper. Čítal som to v novinách.

IN ako predložka času

Anglický text Slovenský preklad
I go on holiday in June. Na dovolenku jazdím v júni.
She moved in the evening. Nasťahovala sa večer.
I was born in 1990. Narodila som sa v roku 1990.
In the 19th century. V 19. storočí.
I don’t like eating in the morning. Nerada jem ráno.
Do you go on holiday in summer? Ideš v lete na dovolenku?

Ďalšie dôležité anglické predložky

by - blízko, popri across - cez
beside - vedľa, po niečej strane round, around - okolo, dokola
in front of - pred along - pozdľž
behind - za through - skrz
before - pred between - medzi dvomi
below - pod, nižšie among - medzi niekoľkými
under - pod against - proti
over - nad, cez towards - smer ke
above - nad, vyššie ako out of - von z

Kam ďalej?

Môžete sa vrátiť spať na stránku s anglickou gramatikou alebo sa pozrieť na nepravidelné slovesá, kde nájdete tabuľku anglických nepravidelných slovies s fonetickým prepisom a výslovnosťou.

Chcete sa otestovať? Vyskúšajte špeciálne test Fill In The Correct Preposition, prípadne Predložky v spojení so slovesami alebo ďalšie testy na predložky na testovacom portáli English Tests Online.

Pokiaľ Vám tu nejaká dôležitá informácia schádza, narazili ste na chybu alebo máte námet na vylepšenie, tak nás neváhajte kontaktovať.

Páči sa vám to? Povedzte o tom svojim priateľom na sociálnych sieťach. Ďakujeme!