Princip metódy Imitum - Unikátna metóda pre efektívnu výučbu cizýho jazyka

O metóde Imitum

Angličtina bez bifľovania / O metóde Imitum

Prečo neviete po anglicky?

Nemám na to čas...

S metódou Imitum stačí študovať 15 minút denne.
Online kurz angličtiny môžete študovať kdekoľvek a kedykoľvek.
Vyskúšať dívka

Nemám na jazyky talent...

S metódou Imitum talent nepotrebujete.
Po anglicky sa naučíte tak jednoducho ako ste sa naučili po slovensky.
Vyskúšať dívka

Nemám dobrú pamäť na slovíčka...

Angličtina bez bifľovania je pre vás to pravé.
Metóda Imitum využíva logickú pamäť, ktorá sa vekom nezhoršuje.
Vyskúšať dívka

Hanbím sa za svoju výslovnosť...

Metóda Imitum má online kurzy pre samoukov.
Pri precvičovaní anglickej výslovnosti môžete byť sami doma.
Vyskúšať dívka

Nepoznám dobrý kurz pre začiatočníkov...

Angličtina bez bifľovania je vhodná pre všetky úrovne pokročilosti.
Jeden kurz metódou Imitum je prínosom pre začiatočníkov aj pokročilých.
Vyskúšať dievča
dievča

Metoda Imitum – učte sa anglické fráze

Najefektívnejší spôsob ako sa naučiť po anglicky je ten najjednoduchší. Stačí si uvedomiť spôsob, ktorým sa malé dieťa učí svoj materinský jazyk. Jednoducho počúva reč dospelých a snaží sa ju napodobniť. Takto ste sa naučili po slovensky a rovnako sa naučíte aj po anglicky.

Metódou Imitum sa anglicky naučíte rozumieť aj plynule hovoriť a to bez akéhokoľvek bifľovania slovíčok alebo gramatiky. Pri klasickom bifľovaní využívate mechanickú pamäť, ktorá ale s vekom slabne. Pri výučbe metódou Imitium si slovíčka aj gramatiku prirodzene zapamätáte v rámci anglických fráz a viet. Využívate pritom logickú pamäť, ktorá sa vekom dokonca zlepšuje.

Ako funguje metóda Imitum?

Je to jednoduché!

Naučte sa konečne anglicky rozumieť, hovoriť a aj myslieť.

Ako študovať?

Metóda Imitum vás naučí anglicky rozumieť, hovoriť a hlavne myslieť

ROZUMIEŤ

sa naučte len počúvaním prirodzenej rýchlej angličtiny rodených hovorcov s rôznou výslovnosťou (sami zistíte, že inak hovorí Angličanka a inak lektor z USA).

Študovať môžete aj pasívne. Pustite si kurz Angličtina bez bifľovania napr. do slúchadiel a na pozadí inej činnosti si zatiaľ napočúvajte zvukovú stránku angličtiny.

HOVORIŤ

sa najrýchlejšie naučíte napodobňovaním rodených hovorcov a dôkladným precvičením vyslovovaného výrazu.

Jedine hovorením a trénovaním sa pomerne rýchlo dopracujete ku komunikatívnej angličtine.

MYSLIEŤ

znamená používať angličtinu bez premýšľania v slovenčine. Z toho vyplýva, že rozšírenou chybou u iných metód sú gramaticky správne slovenské preklady.

Metóda Imitum má len doslovné preklady a tým vás posunie o stupeň vyššie.

Metóda Imitum

Anglická konverzácia s doslovným prekladom

Počúvanie angličtiny je najrýchlejším spôsobom ako sa naučiť po anglicky hovoriť. Angličtina bez bifľovania ponúka prirodzené rozhovory na rôzne témy. Anglickú konverzáciu dopľňa doslovný (slovníkový) preklad. Vďaka tomu, že pri vetách nie sú gramaticky správne slovenské vety, ale len preklady slovíčok, pochopíte ako angličtina funguje. Postupne sa naučíte v angličtine tvoriť vety a myslieť. Výučba pripomína zábavnú hru karaoke. To, čo počujete, zároveň aj vidíte.

Táto alternatívna hovorená angličtina vás ľahko naučí nielen slovosled, slovnú zásobu, tvorbu otázok ale napríklad aj používanie nepravidelných slovies. To všetko zvládnete bez bifľovania, ale pritom moderne, efektívne a názorne vďaka počúvaniu audio príbehov s anglickým textom a doslovnými titulkami. Metóda Imitum je veľmi jednoduchá a intenzívnou formou vám prináša každodennú komunikáciu s najpoužívanejšou slovnou zásobou.

Správna anglická výslovnosť

Táto forma výučby je založená na počúvaní a napodobňovaní (Imitum z latinského imitatio = napodobnenie). Aby ste sa naučili len správnu výslovnosť anglických slov, sú všetky dialógy nahovorené len rodenými hovorcami z USA a Veľkej Británie. Keď sa naučíte rozumieť americkému a britskému prízvuku, ľahko porozumiete aj iným dialektom.

Jan Ámos Komenský
  • žiadne bifľovanie slovíčok
  • pri výučbe jazykov hlavne počúvať a hovoriť
  • nové informácie vždy s niečím spojiť (obrázok, zvuk, príbeh)
Paul Pimsleur
  • keď sa dokážu deti jednoducho naučiť jazyk bez znalosti gramatiky, dokážu to aj dospelí
  • podľa Pimsleura učia aj americké organizácie FBI a CIA
Georgi Lozanov
  • čím viac zmyslov vníma informáciu, tým lepšie sa zapamätá
  • výsledkom jeho bádania je superlearning a metóda sugestopedie, ktorú odporúča UNESCO
Imitum - veda v praxi

Metóda Imitum v sebe spája poznatky pedagogiky (J. A. Komenský), lingvistiky (Paul Pimsleur), psychológie a neurológie (Georgi Lozanov) s modernými multimediálnymi technológiami.

Vďaka tomu naučí Imitum po anglicky skutočne každého - bez ohľadu na talent alebo časovú zaneprázdnenosť. Stačí študovať každý deň aspoň 15 minút a za rok sa dohovoríte po anglicky.

Interaktívne jazykové kurzy metódou Imitum môžete študovať on-line na počítači kdekoľvek a kedykoľvek. Ovládanie je veľmi intuitívne a nemusíte mať žiadne zvláštne znalosti internetu. Stačí sa prihlásiť na webe www.anglictina-bez-biflovania.sk a začať s počúvaním úžasnej angličtiny metódou Imitum.