Návod k štúdiu angličtiny

Návod k štúdiu

Angličtina bez bifľovania / Návod k štúdiu

Návod k štúdiu

Aby ste v štúdiu postupovali čo najrýchlejšie, odporúčame dodržať nasledujúci postup:

Metóda Imitum

Zoznámte sa s metódou Imitum - pochopíte, prečo je tak účinná, v čom je jej čaro a jedinečnosť.

Pochopenie princípu výučby

V kurze najskôr venujte pozornosť lekcii Ako sa učiť, ktorá vám metódu Imitum názorne ukáže a vysvetlí.
V tejto lekcii máte aj významové preklady, pre jednoduchšie pochopenie.
Pre ďalšie štúdium používajte doslovné preklady. K čomu je to dobré je vysvetlené tu.

Výber lekcie

Vyberte si ktorúkoľvek lekciu a zostaňte pri nej tak dlho, kým budete vedieť napodobniť výslovnosť rodených hovorcov a zároveň rozumieť textu (viď nasledujúce body).

Napočúvanie angličtiny

Počúvajte nahrávky, napríklad ako kulisu pri iných aktivitách, aby ste si zvykli na hlasy rodených hovorcov.
Tejto fáze hovoríme pasívne počúvanie.
Táto fáza je fázou priebežnou – vykonávajte ju v priebehu ľubovoľnej inej fázy učenia.

Tvorba slovnej zásoby

Počúvajte a sledujte text s doslovným prekladom.
Odporúčame počúvať lekciu 30×.

Podvedomé vstrebávanie gramatiky

Pokúste sa pochopiť situáciu aj význam viet.
Zapojte svoju fantáziu a skúste si danú situáciu predstaviť.
Gramatiku začnete používať, bez toho aby ste sa ju priamo učili.

Napočúvanie správnej výslovnosti

Počúvajte, sledujte anglický text a opakuje vety podľa rodeného hovorcu – najskôr iba tak v duchu (hlas hovorcu vás bude navádzať).
Napodobňovanie v duchu odporúčame 15×.

Precvičenie výslovnosti

Keď získate istotu začnite vety opakovať nahlas.
Nahlas napodobňujte 15×.

Pravidelné štúdium

Študujte aspoň 20 minút denne. Môžete nejaký deň vynechať, ale za týždeň by ste mali minimálne 4× angličtinu zapnúť v celkovom čase 2 hodín.

Prehľadný návod

Môžete sa tiež pozrieť na jednoduché grafické stvárnenie návodu, ako študovať jednu lekciu.

Video: ukážka výučby angličtiny

počúvajte audio nahrávky
sledujte anglický text
pozrite sa na doslovný preklad

Tipy

Po každom štúdiu chvíľku relaxujte.

Nemusíte za 15 minút zvládnuť celú lekciu, ale snažte sa vždy pokračovať tam, kde ste predtým skončili.

Pod prehrávanými vetami nájdete Nastavenie, kde si môžete zvoliť napr.:

  • akého rodeného hovorcu chcete počúvať
  • koľkokrát sa má veta opakovane prehrávať, skôr ako sa prejde na vetu nasledujúcu
  • či chcete vidieť doslovný slovenský preklad
  • zapnutie sprevádzajúcej melódie alebo ruchu