Angličtina privlastňovacie zámená

Angličtina privlastňovacie zámená

Angličtina bez bifľovania / Gramatika / Privlastňovacie zámená

Privlastňovacie zámená sú ďalším základným pilierom vo výuke anglického jazyka. Privlastňovacie zámená v angličtine delíme na dve skupiny: samostatne stojace a spojené s podstatným menom (nesamostatné - prívlastkové).

Pri použití privlastňovacieho zámena sa už vo vete nevyskytuje člen: This is my sister.

Slovenský výraz „svoj“ sa do angličtiny preloží ako privlastňovacie zámeno vzťahujúce sa k danej osobe: He lost his keys.

Privlastňovacie zámena nesamostatné

Privlastňovacie zámena nesamostatné (possessive adjectives) sa vždy spojujú s podstatným menom.

My - moje (1. os. j. č.)


This is my car. Toto je moje auto. Privlastňovacie zámená nesamostatné 1
I like my brother John. Mám rád svojho brata Johna. Privlastňovacie zámená nesamostatné 2

Your - tvoje (2. os. j. č.)


This is your chair. Toto je tvoja stolička. Privlastňovacie zámená nesamostatné 3
No, this is your pen. Nie, toto je tvoje pero. Privlastňovacie zámená nesamostatné 4

His - jeho (3. os. j. č.)


This is his mother. Toto je jeho matka. Privlastňovacie zámená nesamostatné 5
Is it his book? Je to jeho kniha? Privlastňovacie zámená nesamostatné 6

Her - jej (3. os. j. č.)


Where is her doll? Kde je jej bábika? Privlastňovacie zámená nesamostatné 7
It's her favourite fairy tale. To je jej obľúbená rozprávka. Privlastňovacie zámená nesamostatné 8

Its - jeho (3. os. j. č.)


I have a new car. Its engine is very strong and fast. Mám nové auto. Jeho motor je veľmi silný a rýchly. Privlastňovacie zámená nesamostatné 9
My dog is hungry. Its bowl is empty. Môj pes je hladný. Jeho miska je prázdna. Privlastňovacie zámená nesamostatné 10

Our - naše (1. os. mn. č.)


Our grandfather is very old. Náš ddedko je veľmi starý. Privlastňovacie zámená nesamostatná 11
This is our new house. Toto je náš nový dom. Privlastňovacie zámená nesamostatná 12

Your - vaše (2. os. mn. č.)


Pupils, here are your tests. Žiaci, tu sú vaše testy. Privlastňovacie zámená nesamostatná 13
Give it to your mothers. Dajte to vašim mamám. Privlastňovacie zámená nesamostatná 14

Their - ich (3. os. mn. č.)


I want their money. Ja chcem ich peniaze. Privlastňovacie zámená nesamostatná 15
Their children have a new puppy. Ich deti majú nové šteňa. Privlastňovacie zámená nesamostatná 16

Privlastňovacie zámená samostatné

Tieto privlastňovacie zámená (possessive pronouns) stojí vo vete samostatne. Pozrite sa na ten rozdiel:
This ismy house. (Toto je môj dom) / This house is mine. (Tento dom je môj)

Mine - moje (1. os. j. č.)


This car is mine. Toto auto je moje.
This is mine. To je moje.

Yours - tvoje(tvoja) (2. os. j. č.)


This chair is yours. Táto stolička je tvoja.
No, this pen is yours. Nie, toto pero je tvoje.

His - jeho (3. os. j. č.)


This mother is his. Táto matka je jeho.
Is this book his? Je táto kniha jeho?

Hers - jej (3. os. j. č.)


This doll is hers. Táto panenka je jej.
Yes, this dress is hers. Áno, tieto šaty sú jej.

Its - jeho (3. os. j. č.)


Here stays a new car. Is this strong engine its? Tu stojí nové auto. Je tento silný motor jeho?
My dog is hungry. This empty bowl is its. Môj pes je hladný. Táto prázdna miska je jeho.

Ours - naše (1. os. mn. č.)


This grandfather is ours. Tento dedko je náš.
This new house is ours. Tento nový dom je náš.

Yours - vaše (2. os. mn. č.)


These tests are yours. Tieto testy sú vaše.
This is not ours, it is yours. Toto nie je naše, to je vaše.

Theirs - ich (3. os. mn. č.)


These bags are theirs. Tieto tašky sú ich.
This small puppy is theirs. Toto malé šteniatko je ich.

Poznámka: Všetky zvuky na tejto stránke sú nahrané rodeným hovorcom zo Spojených štátov amerických.

Kam ďalej?

Môžete sa vrátiť späť na rázcestník s anglickou gramatikou alebo sa pozrieť na osobné zámená a sloveso byť v prítomnom čase.

Chcete sa otestovať? Vyskúšajte špeciálne test Privlastňovacie zámená.

Ak vám tu nejaká dôležitá informácia schádza, narazili ste na chybu alebo máte námet na vylepšenie, tak nás, tak nás neváhajte kontaktovať.